Rejsy morskie - tanie rejsy sprawdzonych firm

Regulamin dodawania rejsu na TanieRejsy.pl:

ZASADY OGÓLNE

1. Publikowane ogłoszenia są częścią serwisu TanieRejsy.pl.

2. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie (ofertę rejsu) ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.

3. Właściciel serwisu TanieRejsy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników. Serwis TanieRejsy.pl działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji i nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.

4. Właściciel serwisu TanieRejsy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, a także za wynik zamieszczonego ogłoszenia.

5. Prezentowane na stronach TanieRejsy.pl ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 KC.

6. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania strony TanieRejsy.pl.

7. Dane kontaktowe użytkowników serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach mogą zostać wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane tzn. do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie, jest zabronione.

8. Zamieszczając ogłoszenie w serwisie, użytkownik akceptuje możliwość otrzymywania na podany adres e-mail poczty związanej z działaniem serwisu (powiadomienie o przekroczeniu maksymalnej liczby ogłoszeń w serwisie, ciekawych ofertach rejsów organizowanych przez TanieRejsy.pl, itp.).

9. Właściciel serwisu TanieRejsy.pl ma prawo do zamieszczania wybranych ogłoszeń na stronie www.facebook.com/TanieRejsy.


ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Ofertę rejsu (Ogłoszenie) może dodać każdy Organizator rejsu lub ktoś w jego imieniu, poprzez formularz dodawania rejsu, do którego link jest w serwisie TanieRejsy.pl.

2. W serwisie można zamieścić bezpłatnie 5 ogłoszeń rocznie. Każde kolejne ogłoszenie jest płatne wg aktualnego cennika.

3. Wstawione oferty nie mogą się powtarzać. W szczególności zabrania się dodawania ogłoszeń o tej samej treści w różnych kategoriach. W takich przypadkach zostanie umieszczone tylko jedno ogłoszenie.

4. Dodawane ogłoszenie powinno zawierać informację o jednym konkretnym rejsie, a nie wielu różnych ofertach rejsów.

5. Każde pole w formularzu dodawania rejsów ma ograniczoną ilość znaków. W szczególności ograniczenie dotyczy pola Opis (max 1000 znaków).

6. Dodane ogłoszenie powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji o danym rejsie. Minimum to cena i trasa rejsu. Inne pożądane informacje to: co jest zawarte w cenie, atrakcje turystyczne, kto będzie kapitanem, opis jachtu itp.

7. Dodając rejs Użytkownik ma do wyboru 12 kierunków/akwenów, na których odbywa się rejs i musi wybrać jeden, do którego rejs zostanie przypisany. Poza wybraniem kierunku Użytkownik ma możliwość uszczegółowienia akwenu poprzez podanie konkretnej nazwy Morza, Oceanu, archipelagu oraz trasy rejsu.

8. Aby dodany rejs został wyświetlony w serwisie, musi przejść proces weryfikacji przez administratora TanieRejsy.pl.

9. O zaakceptowaniu rejsu i wyświetleniu informacji o nim w serwisie TanieRejsy.pl lub o odrzuceniu oferty rejsu Użytkownik zostanie poinformowany mailem, dlatego ważne jest by podać swój prawdziwy istniejący adres e-mail.

10. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

11. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.

12. Do ogłoszenia można dołączyć 3 zdjęcia w formacie JPG lub PNG o maksymalnej szerokości 200 pikseli i dowolnej wysokości. Rozmiar 200px x 200 px gwarantuje, że zdjęcie będzie się dobrze prezentowało. Gdy pikseli będzie więcej, zdjęcie może stać się nieostre. Rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć 0,5 MB.

13. Przesyłając zdjęcia Użytkownik oświadcza, że:
- ma pełne prawo do dysponowania nimi, oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęcia, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęcia z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- informacja zawarta w zdjęciu jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

14. Użytkownik wstawiając zdjęcie do oferty rejsu ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

15. Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego publikowanie w serwisie TanieRejsy.pl przez czas wyświetlania ogłoszenia.

EDYCJA I KASOWANIE OGŁOSZEŃ

1. Ogłoszenie zostanie usunięte automatycznie po minięciu daty rozpoczęcia rejsu.

2. TanieRejsy.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii, jak również zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

3. TanieRejsy.pl zastrzegają sobie prawo do odrzucenia rejsu lub usunięcia informacji o rejsie ze względu na brak wymaganych informacji o rejsie (trasa i cena) lub ze względu na przekroczenie limitu ogłoszeń przypadającego na jednego Organizatora, publikowanych w serwisie TanieRejsy.pl.

4. W celu edycji lub wcześniejszego usunięcia ogłoszenia konieczny jest kontakt mailowy z administratorem serwisu pod adresem biuro@tanierejsy.pl.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis TanieRejsy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronie TanieRejsy.pl.

2. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie TanieRejsy.pl.

3. Ogłoszenia, które nie spełniają powyższego regulaminu zostaną usunięte bez powiadomienia.


« DODAJ REJS
DOŁĄCZ DO GRUPY TANIE REJSY NA FACEBOOKU I PROMUJ SWOJE REJSY
(grupa liczy 14 tysięcy członków szukających atrakcyjnych rejsów): Tanie rejsy na FB
Uwaga: warunkiem korzystania z tej grupy jest atywne zamieszczanie ogłoszeń w serwisie TanieRejsy.pl


Polub naszą stronę:

4 Sailing - Alina Raduła
ul. Modra 90/2, 02-661 Warszawa

mail: biuro@tanierejsy.pl
tel.: 607 595 615
Strona na Facebooku: facebook.com/tanierejsy
NIP: 929-102-69-30

rejsy morskie w Chorwacji | rejsy morskie w Grecji | rejsy po Bałtyku | rejsy żeglarskie po Morzu Północnym | rejsy morskie na Karaibach
rejsy żeglarskie w Tajlandii | rejsy morskie na Morzu Śródziemnym | rejsy morskie wzdłuż Europy | rejsy śródlądowe | rejsy regaty
rejsy morskie na Wyspach Kanaryjskich

© Copyrights 2007-2024 TanieRejsy.pl
[akceptuję] Strona obsługuje pliki cookies. Jeżeli chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji na stronie polityka cookies.